Διοικητικό: Aιτητής κέρδισε προσφυγή για αναγνώριση τίτλου σπουδών – Διαβάστε την απόφαση

Το Διοικητικό Δικαστήριο, εξέδωσε απόφαση στις 12 Μαΐου στην υπόθεση αρ. 61/2016, ΒΙΟΛΑΡΗ v ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την προσφυγή του, ο αιτητής ζητoύσε από το Δικαστήριο την ακύρωση της απόφασης του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών-ΚΥΣΑΤΣ, με την οποία απερρίφθη αίτημα επανεξέτασης που υπέβαλε σε σχέση με την αίτηση του, για αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου σπουδών που του απονεμήθηκε από Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τη μέθοδο των εξ αποστάσεως σπουδών, το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του από το 1996.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε ανεπαρκής έρευνα εκ μέρους του ΚΥΣΑΤΣ, αφού δεν έτυχε εξέτασης η έτερη διαζευκτική προϋπόθεση του άρθρου 12(3) για το αναγνωρισμένο του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με την απόφαση τα μέλη του Συμβουλίου, δεν εξέτασαν καθόλου τη δεύτερη διαζευκτική προϋπόθεση, ούτε και κατευθύναν την προσοχή τους προκειμένου να διακριβώσουν από τις αρμόδιες αρχές της Καλιφόρνια, το κατά πόσον η άδεια που είχε δοθεί στο συγκεκριμένο ίδρυμα, κατά το χρόνο λειτουργίας του, να χορηγεί συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, ισοδυναμούσε με αναγνώριση του ιδρύματος. Επομένως η προσφυγή επιτυγχάνεται και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται.

Διαβάστε την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email