Απορρίφθηκε ποινική έφεση κατηγορούμενης που ζητούσε μείωση ποινής – Έκλεψε σχεδόν 2 εκατ. ευρώ από εταιρεία

To Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην ποινική έφεση Αρ. 215/2018, ΚΟΥΜΠΑΡΗ v ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, στις 11 Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η εφεσείουσα καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε εννέα κατηγορίες κλοπής υπό αντιπροσώπου, κατά παράβαση των άρθρων 255 και 270(β) του Ποινικού Κώδικα και μια κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση των άρθρων 2-8 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Νόμος 188(1)/2007) .

Το Κακουργιοδικείο, θεωρώντας την υπόθεση ως πολύ σοβαρή, επέβαλε τις εξής, συντρέχουσες, ποινές φυλάκισης:

3η κατηγορία 6 έτη
4η κατηγορία 5 έτη
5η κατηγορία 5 έτη
6η κατηγορία 4 έτη
7η κατηγορία 8 έτη
8η κατηγορία 6 έτη
9η κατηγορία 4 έτη
10η κατηγορία 6 έτη
11η κατηγορία 4 έτη
12η κατηγορία 8 έτη

Οι λόγοι έφεσης ήταν οι εξής:

  • Δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες 3 – 11 εναντίον της Εφεσείουσας ότι, έκλεψε το συνολικό ποσό του €1.975.000 από εταιρεία, μεταφέροντας το ποσό αυτό σε εταιρεία δικών της συμφερόντων χωρίς τη συγκατάθεση πραγματικού ιδιοκτήτη
  • Ότι κακώς δέχθηκε, το πρωτόδικο Δικαστήριο, ως αξιόπιστους κάποιους μάρτυρες και έκρινε την ίδια ως αναξιόπιστη μάρτυρα
  • Ότι, εσφαλμένα, δεν κρίθηκε πρωτοδίκως, ότι υπήρχε κενό στην υπόθεση της Κατηγορούσας Αρχής, ενόψει της μη κλήτευσης , ως μάρτυρος της οικονομικής διευθύντριας και
  • Ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο επέβαλε στην Εφεσείουσα έκδηλα υπερβολική ποινή, υπό τις περιστάσεις, εκμηδενίζοντας την ανάγκη εξατομίκευσής της

Το Εφετείο αναφέρει καταληκτικά ότι “δεν επεμβαίνει σε ποινές που είναι έκδηλα υπερβολικές ή έκδηλα ανεπαρκείς ή όπου διαπιστώνεται σφάλμα αρχής. Η ανώτατη συντρέχουσα ποινή των οκτώ ετών φυλάκισης, που επιβλήθηκε στην Εφεσείουσα, στην παρούσα υπόθεση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έκδηλα υπερβολική, παρά τις προσωπικές περιστάσεις της Εφεσείουσας, δεδομένου του μεγάλου ποσού που αυτή απεκόμισε από τις εγκληματικές της ενέργειες και των συνθηκών παράβασης εμπιστοσύνης που καλύπτουν την έκνομη συμπεριφορά της Εφεσείουσας. Κατά συνέπεια, η Έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής απορρίπτεται”.

Διαβάστε την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email