Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2020

Ουσιαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σηματοδοτεί το 2020 για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως καθώς προωθούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στους πολίτες, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός  Γιώργος Σαββίδης μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, για το 2020 ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε εκτενώς στην μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, τονίζοντας πως αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Σημείωσε ότι στους άλλους τομείς προτεραιότητας του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, η νομοθετική και επιχειρησιακή στήριξη της για την αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος. Επίσης, περιλαμβάνεται η προσπάθεια για αναβάθμιση του σωφρονιστικού ιδρύματος, τονίζοντας πως όλες οι δράσεις του Υπουργείου γίνονται με άξονα το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναφορικά με τον Προϋπολογισμό για το 2020, αυτός ανέρχεται στα €332,41 εκ. σε σύγκριση με €301,91 εκ. το έτος 2019, είπε ο κ. Σαββίδης, εξηγώντας πως τα συνολικά προϋπολογιζόμενα ποσά δαπανών του 2020, παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το 2019, κατά €30,5 εκ. ή 10,10%.

Από το σύνολο των €332,41 εκ. που προϋπολογίζονται για το 2020, ποσό ύψους €262,54 εκ. ή ποσοστό 78,98%, περίπου, αφορά στις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, την ώρα που το αντίστοιχο ποσό για το 2019 ανέρχεται στα €243,53 εκ., οπόταν παρουσιάζεται αύξηση στον προϋπολογισμό του 2020 ποσού ύψους €19,01 εκ. ή 7,81%.  Το υπόλοιπο ποσό δαπανών του Προϋπολογισμού του 2020 ύψους €69,86 εκ., αφορά στις υπόλοιπες Τακτικές και Αναπτυξιακές δαπάνες και σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2019 ύψους €58,37 εκ., παρουσιάζουν αύξηση €11,49εκ. ή 19,69%. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2019 ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως  αναμένεται πως το ποσοστό υλοποίησης του θα ανέλθει στο 93%.

Στον τομέα της μεταρρύθμισης και της αναδιάρθρωσης των δικαστηρίων, είπε πως κατά το 2019 συνεχίστηκε, σε στενή συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο και τη νομική οικογένεια, η παρακολούθηση της κατάστασης με σκοπό την προώθηση διορθωτικών μέτρων, και σημείωσε πως ο εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων. Προς το σκοπό αυτό, ανέφερε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο προχωρεί στην κάλυψη 32 συνολικά νέων θέσεις δικαστών, οι οποίοι αναμένεται να διοριστούν, αν όχι όλοι οι πλείστοι από αυτούς, μέχρι τις αρχές του νέου έτους.

Επίσης, όπως είπε, στο θέμα της στέγασης και των υποδομών, ο κ. Σαββίδης είπε ότι εντός του 2020 θα αρχίσουν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ύψους 70 εκ. ευρώ και το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δομών των Δικαστηρίων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.

Στο ζήτημα της διαφθοράς, ο Υπουργός είπε πως  το Υπουργείο προχώρησε στην κατάθεση στη Βουλή Νομοσχεδίου που προνοεί συμπληρωματικά μέτρα προστασίας σε πρόσωπα που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και μέτρα επιείκειας για εκείνους που εμπλέκονται, αλλά συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων διαφθοράς.

Ο κ. Σαββίδης τόνισε στη συνέχεια πως η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, αναφέροντας πως το Υπουργείο προχωρεί στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και ενός πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Προς υλοποίηση αυτών, προωθείται η ανάθεση τεσσάρων συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών από οίκους συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα.  Στο θέμα της υποστελέχωσης, ο κ. Σαββίδης είπε πως εντός του 2020 αναμένεται να προσληφθούν ακόμα 200 αστυνομικοί.

Στον τομέα της σωφρονιστικής πολιτικής, ο Υπουργός ανέφερε πως συμπληρώθηκε η ετοιμασία της νέας περί Φυλακών Νομοθεσίας και των νέων αντίστοιχων Κανονισμών. Η προτεινόμενη νέα νομοθεσία αντανακλά, σημείωσε, τις τεράστιες βελτιωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις Φυλακές τα τελευταία χρόνια, που έχουν ως άξονα την ανθρωποκεντρική έκτιση των ποινών υπό συνθήκες ασφάλειας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξατομικευμένης στήριξης, περίθαλψης, ενίσχυσης των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και εργασίας, με σκοπό την αναμόρφωση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων και την αποτροπή του κινδύνου υποτροπής και επιστροφής τους στις φυλακές.

Εκ μέρους των κομμάτων, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου αναφέρθηκε την αρχική του τοποθέτηση εντός της Επιτροπής στο θέμα των μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας πως το έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι καθαρά μεταρρυθμιστικό. Τόνισε πως το μεγαλύτερο στοίχημα για την αυτή την περίοδο είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της δικαιοσύνης και πως το κόμμα του θα συμβάλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Άριστος Δαμιανού είπε επίσης πως το μείζον ζήτημα του Υπουργείου αυτή τη στιγμή είναι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως διαχρονικά έχει διαπιστωθεί πως το σύστημα απονομής δικαιοσύνης βρίσκεται υπό κατάρρευση. Πέραν από τις ενστάσεις του ΑΚΕΛ, όπως ανέφερε, το κόμμα του συμφωνεί στην ιδέα της μεταρρύθμισης και θα συνδράμει θετικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Ωστόσο, ο κ. Δαμιανού εξέφρασε τις επικρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατα περιστατικά που όπως το κατασκοπευτικό βάν.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, η Βουλευτής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε πως οι δύο διαπιστώσεις είναι ότι ο τομέας της δικαιοσύνης καταρρέει και συνεπώς χρειάζονται οι μεταρρυθμίσεις και παράλληλα, το αίσθημα που επικρατεί στους πολίτες δεν είναι αυτό της ασφάλειας αλλά της ανασφάλειας. Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε στην αρχική της τοποθέτηση ενώπιον της επιτροπής πως δεν υπάρχει σοβαρή ενασχόληση στον ζήτημα της ασφάλειας που νιώθει ο πολίτης και πως πολλά πράγματα, ενώ στη θεωρία υπάρχουν, στην πράξη το σύστημα πάσχει.

Ο Βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας ανέφερε πως γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης, ενώ χρησιμοποίησε τη φράση «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Σημείωσε ωστόσο πως το γεγονός ότι επιχειρείται η λύση πολλών ζητημάτων την ίδια στιγμή εμπεριέχει κινδύνους.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης συμφώνησε πως το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου είναι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης σημειώνοντας πως πολλά από τα γεγονότα που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ανέδειξαν τα πολλά ζητήματα. Σημείωσε πως υπάρχει ένα έλλειμμα από το τι ζητά η κοινωνία από τη δικαιοσύνη από τις αρχές σε σχέση με αυτό που προσφέρεται, ενώ τόνισε πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα των δύο φύλων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενδοοικογενειακή βία, την προστασία των γυναικών και άλλων πολλών ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Άννα Θεολόγου ανέφερε στην αρχική της τοποθέτηση πως η πρόσβαση στην δικαιοσύνη περιορίζεται για μεγάλη μερίδα των πολιτών, καθώς όπως είπε, υπάρχει το ψηλό κόστος για προσφυγή σε αυτή. Επίσης, σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό, είπε πως είναι πολύ χαμηλό το ποσό που προνοείται στο θέμα της παραβατικότητας των νέων, θέμα το οποία πρέπει να επενδύσουμε όπως σημείωσε, καθώς κτίζει νοοτροπίες.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,