Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Το Συμβούλιο κρατών – μελών της ΕΕ ενέκρινε τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, συμπεράσματα για την ανθρωπιστική βοήθεια και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ).

Τα συμπεράσματα θα κατευθύνουν τα κοινά μηνύματα της ΕΕ και των κρατών μελών κατά την 70ή επέτειο των Συμβάσεων της Γενεύης και την 33η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη στις 9-12 Δεκεμβρίου.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη σθεναρή στήριξή του στο σεβασμό και την προώθηση του ΔΑΔ, όπως διατυπώνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτει η διεθνής κοινότητα για τη διασφάλιση της προστασίας και της αξιοπρέπειας όλων των προσώπων και υπενθυμίζει την υποχρέωση σεβασμού και διασφάλισης της τήρησής του σε κάθε περίπτωση.

Τα συμπεράσματα μεταφέρουν επίσης τη δέσμευση της ΕΕ να ανταποκριθεί στις ταχέως αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες ανά τον κόσμο, να ενισχύσει το συντονισμό μεταξύ της ανθρωπιστικής, της αναπτυξιακής και της ειρηνευτικής δράσης και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Υπογραμμίζεται επίσης, η ετοιμότητα της ΕΕ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και να προωθήσει μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, όπου κανένα κράτος ή άτομο δεν είναι υπεράνω του νόμου και κανένας άνθρωπος δεν βρίσκεται εκτός της προστασίας του νόμου.

Δελτίο Τύπου Συμβουλίου ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,