Πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών 🗓

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR Cyprus Center Ltd) ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης κατάρτισης διαμεσολαβητών:

 • Εγκεκριμένο Πρόγραμμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Διοργάνωση από εγκεκριμένο Φορέα ADR από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Διάρκεια: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε 2 εβδομάδες.
 • Συνολική Διάρκεια Προγράμματος 40 ώρες για την εκπαίδευση-κατάρτιση διαμεσολαβητών με δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, γεύματα, καφέ καισνακ.
 • Αυτόματη εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου,
 • Επαγγελματίες κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή δύνανται να γίνουν μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρο καθώς και
 • Εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών.

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος: Ξενοδοχείο Cleopatra Hotel Nicosia ,Φλωρίνης 8, 1065 Λευκωσία, Κύπρος.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 29/11/2019 – 01/12/2019 και 13/12/2019 – 15/12/2019)

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι οι εξής:

1) Δρ.  Άννα Εμ. ΠλεύρηLeadTrainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ και ΥΔΔΤ, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας)(CV)

2)Δρ. Χριστιάνα Μάρκου (Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου) (CV)

3) Ευριπίδης Χατζηνέστορος (Δικηγόρος,Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Ιδρυτής Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) (CV)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης -κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές και στις θεματικές του ενότητες περιλαμβάνεται εισαγωγή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), εισαγωγή και κατόπιν πλήρης ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου (αστικών και εμπορικών) καθώς και παρουσίαση της διαμεσολάβησης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις. Επιπρόσθετα το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση τομέων δικαίου όπως το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης, του εξ αποστάσεως εμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η σχέση τους με τη διαμεσολάβηση. Η εκπαίδευση εμπερικλείει ακόμη τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, την ορθή και αποτελεσματική χρήση της διαμεσολάβησης και τη δομή αυτής, τα στάδια της διαμεσολάβησης της και τους διαφορετικούς τρόπους της καθώς και την ανάλυση των δεξιοτήτων και το ρόλου του διαμεσολαβητή στην επίλυση των διαφορών. Αναλύονται επίσης οι πρόνοιες του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές καθώς και αυτές του περί εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Ν. 85(Ι)/2017, όπως και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. Στο προκείμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 6 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών ή/και εμπορικών διαφορών, αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές και παροχή feedback. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να οδηγεί στην απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος N. 159(Ι)/2012. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές μια διαδικασία διαμεσολάβησης αστικής ή εμπορικής διαφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα : www.adr.com.cy.

Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 22519741 Φαξ:22318568

Email: secretariat@adrcyprus.com

Κόστος Σεμιναρίου

Κόστος συμμετοχής
Κόστος ολοκληρωμένης  εγγραφής* 
μετά την 20η.11.2019
€900(πλέον ΦΠΑ)
Κόστος ολοκληρωμένης εγγραφής 
έως την 20η.11.2019
€700(πλέον ΦΠΑ)
Ειδικές τιμές για groups από Δικηγορικές ή άλλες
εταιρείες και Δικηγορικά Γραφεία
–  10%

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό
 • 4 γεύματα
 • Καφέ και σνακ
 • Δωρεάν εγγραφή ως διαμεσολαβητή στο Κέντρο

Print Friendly, PDF & Email
from to
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , ,