Νομική Αθηνών: Νέος τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου

Σύμφωνα με νέα απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρία 15.01.2020) και της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 23.01.2020), ο βαθμός του πτυχίου για όσους ανακηρυχθούν πτυχιούχοι από 01.09.2021 και έπειτα, θα υπολογίζεται βάσει των πιστωτικών μονάδων και του βαθμού κάθε μαθήματος.

Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

• Θα λαμβάνονται υπόψη οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός του.

• Στη συνέχεια, θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μαθήματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) :

π.χ. Κληρονομικό Δίκαιο (ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 6 ΒΑΘΜΟΣ: 10)

6 × 10=60 (γινόμενο)

π.χ. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS):8 ΒΑΘΜΟΣ: 7)

8 × 7=56 (γινόμενο)

Τέλος,

α) αθροίζονται όλα τα γινόμενα

β) αθροίζονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) όλων των μαθημάτων που έχουν βαθμό

γ) διαιρείται το άθροισμα των γινομένων (ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ) με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων (ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ).

Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο βαθμός του πτυχίου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: lawspot.gr

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,