Το ΔΕΕ παραμένει μοναδικός τελικός κριτής του ενωσιακού δικαίου στο πλαίσιο της συμφωνίας με το ΗΒ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ο μοναδικός τελικός κριτής επί θεμάτων που άπτονται της ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης που θα συνάψουν ΕΕ και ΗΒ, σύμφωνα με τα όσα εξήγησε στον Τύπο στις Βρυξέλλες ανώτερος κοινοτικός αξιωματούχος. Η αξιωματούχος εξήγησε ότι το ΔΕΕ έχει ρόλο τελικού κριτή σε όλο το εύρος της όποιας συμφωνίας, καθώς αυτή ως διεθνής συμφωνία εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Επιπλέον όπως ξεκαθάρισε η αξιωματούχος, σύμφωνα με το κείμενο των διαπραγματευτικών αρχών, η εξασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού περνάει μέσα από την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού από το ΗΒ.

Συγκεκριμένα η παράγραφος 91 αναφέρει: “η προβλεπόμενη εταιρική σχέση θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης στο και από Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τις ενισχύσεις, που χορήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη και επαρκώς εξουσιοδοτημένη αρχή επιβολής, με αποτελεσματικές εξουσίες για την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων, η οποίο αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Κομισιόν. Οι διαφορές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης διαφορών”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει στο ΗΒ συμφωνία μηδενικών δασμών και ποσοστώσεων. Αυτή η συμφωνία είναι η ευρύτερη δυνατή που μπορεί να επιτευχθεί, δεδομένων των περιορισμών, που έχει θέσει το ίδιο το ΗΒ και των απαραίτητων προϋποθέσεων που θέτει το δίκαιο των 27.

Tέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ΕΕ δεν ζητάει “κανονιστικό ευθυγραμμισμό” από το ΗΒ, και στην πρότασή της λαμβάνει ότι “δεν θα υπάρχει τέτοιος κανονιστικός εναρμονισμός”. Εξ ου και η ανάκγη για πιστοποίηση και ελέγχους προϊόντων, η οποία δεν θα υπήρχε με κανονιστικό ευθυγραμμισμό. Η μελλοντική συμφωνία χτίζεται πάνω στην πραγματικότητα δύο αγορών, μια της ΕΕ και μια του ΗΒ. Κατά συνέπεια οι σημερινές δηλώσεις Τζόνσον περί “απόρριψης του κανονιστικού εναρμονισμού” έχουν ήδη ληφθεί υπόψιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email