Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής ερωτηματολογίου για Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ.

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνου (Risk-Based Approach), ανακοινώνει ότι όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα, δικηγόροι (υπάλληλοι και αυτο-εργοδοτούμενοι), ΔΕΠΕ/Συνεταιρισμοί, ΕΠΔΥ, οφείλουν να ακολουθήσουν την αναθεωρημένη ηλεκτρονική διαδικασία του Π.Δ.Σ. σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η διαδικασία αφορά τις περιόδους 01/01/2018 – 31/12/2018 και 01/01/2019 – 31/12/2019 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 από όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα.

Σε περίπτωση που τα εποπτευόμενα πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω προθεσμία, ο Π.Δ.Σ. δύναται να επιβάλει κυρώσεις

Για σκοπούς καθοδήγησης όσον αφορά τη διαδικασία διαβάστε το σχετικό εγχειρίδιο.

Ανακοίνωση Τύπου Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,