Ανακοίνωση ΠΔΣ αναφορικά με τη λειτουργία του eJustice

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Τα πιο κάτω, αποτελούν σημαντικές ανακοινώσεις για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων eJustice, το οποίο τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα 18/12/2023.

Πλατφόρμα iJustice:

Η λειτουργία της πλατφόρμας συνεχίζεται και το σύστημα δέχεται κανονικά καταχωρίσεις και επικοινωνία για όλα τα ζητήματα και γενικά, ο χειρισμός των δικαστικών υποθέσεων θα διεξάγεται μέσω του i-Justice, μέχρι και την Παρασκευή, 12/1/2024, η ώρα 13.00. Οτιδήποτε καταχωρίζετε στο i-Justice, μετά τις 12/1/2024 στις 13.00, δεν θα μεταφερθεί στο νέο σύστημα διαχείρισης.

Πλατφόρμα eJustice:

  • Η νέα πλατφόρμα e-Justice θα τεθεί σε λειτουργία στις 18/12/2023, με σκοπό να ελέγξετε αν τα προφίλ των δικηγορικών σας εταιρειών/γραφείων και των δικηγόρων έχουν μεταπτωθεί/μεταφερθεί σωστά. ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤAΧΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ στο νέο σύστημα μέχρι τις 15/1/2024. Οποιαδήποτε καταχώριση θα θεωρείται άκυρη και θα απορρίπτεται. Ακόμα και αν από λάθος γίνει αποδεκτή, δεν θα θεωρείται ότι καταχωρίστηκε νομότυπα. Η νέα πλατφόρμα e-Justice θα δέχεται καταχωρίσεις στις 15/1/2024.
  • Ο σύνδεσμος για τη νέα πλατφόρμα είναι: https://ejustice.judicial.gov.cy/public/index
  • Στον πιο πάνω σύνδεσμο. θα συνδέεστε με τους κανονικούς κωδικούς CyLogin που χρησιμοποιείτε σήμερα για το i-Justice.

Δοκιμαστικό Περιβάλλον e-Justice:

  • Μέχρι και τις 12/1/2024, θα συνεχίσετε να έχετε τη δυνατότητα να εισέρχεστε στο δοκιμαστικό περιβάλλον του e-Justice για να εξοικειωθείτε με το καινούργιο σύστημα καταχώρισης και διαχείρισης των υποθέσεών σας.
  • Η σύνδεση σας στο δοκιμαστικό περιβάλλον, θα γίνεται από τον σύνδεσμο: https://ejcuatportal.judicial.gov.cy:4443/public/index
  • Για να έχετε πρόσβαση στο δοκιμαστικό περιβάλλον, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε προβεί στη δημιουργία του δοκιμαστικού σας προφίλ. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ.

Σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή απορίες και/ή προβλήματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το helpdesk για το eJustice στο τηλέφωνο 22-559301.

Θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις αναφορικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης για το νέο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων.

Με εκτίμηση,
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: