Αρχίζει από τις 13 Μαΐου η καταβολή επιδομάτων τέκνου, μονογονεϊκής οικογένειας και πολύτεκνης μάνας

ο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, από την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) θα αρχίσει την καταβολή στους δικαιούχους των επιδομάτων τέκνου, μονογονεϊκής οικογένειας και πολύτεκνης μάνας για το έτος 2022.

Ειδικότερα, πρόκειται για το επίδομα Τέκνου, σε μονότεκνες και δίτεκνες οικογένειες επίδομα Τέκνου, σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, καθώς και το Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας για το έτος 2022.

Σημειώνεται ότι οι οικογένειες που δεν έλαβαν τα συγκεκριμένα επιδόματα κατά τους προηγούμενους μήνες του 2022, θα τα λάβουν αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2022, στη βάση της απόφασης για κατ’ εξαίρεση καταβολή των επιδομάτων, και

Σε ό,τι αφορά στο Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης ή των συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμά τους σε καταβολή του Επιδόματος Τέκνου ή Μονογονεϊκής Οικογένειας, οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας εντός ενός (1) μηνός από την αλλαγή, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΥΔΕΠ www.wbas.dmsw.gov.cy, στην ενότητα Έντυπα / Επίδομα Τέκνου.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που οφείλουν να προσκομίσουν ανανεωμένη άδεια παραμονής, βεβαίωση φοίτησης, βεβαίωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά, βεβαίωση Κοινοτάρχη, κ.λπ., υποχρεούνται να το πράξουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι αιτητές/δικαιούχοι των εν λόγω επιδομάτων μπορούν να υποβάλλουν ταχυδρομικώς τα πιο πάνω ή/και άλλα στοιχεία στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Τ.Θ. 25686, 1311 Λευκωσία, και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.). Τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο grants@mlsi.gov.cy, ή μέσω φαξ στο 22 803 048.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας www.wbas.dmsw.gov.cy ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 22 804 000.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,