Μεταρρύθμιση – ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος 1964-2021

Ομόφωνα αποδεχτή η αναπομπή του νόμου κατά τον σεξισμό, επαναψηφίστηκε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις