Αντιγραφή στο βρετανικό δίκαιο των κοινοτικών κυρώσεων για παράνομες γεωτρήσεις στην Αν. Μεσόγειο

Νομοθέτημα με το οποίο διατηρείται η πρόβλεψη της νομοθεσίας της ΕΕ περί επιβολής κυρώσεων για παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο υιοθέτησε η βρετανική κυβέρνηση. Το νομοθέτημα θα τεθεί σε ισχύ με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit στο τέλος του έτους.

Σκοπός του νομοθετήματος είναι η αποθάρρυνση οποιασδήποτε δραστηριότητας έρευνας, παραγωγής ή εξόρυξης υδρογονανθράκων η οποία δε γίνεται με την εξουσιοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα χωρικά της ύδατα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της ή στην υφαλοκρηπίδα της.

Σε περιπτώσεις που δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα με ένα όμορο κράτος, τότε η νομική απειλή βρετανικών κυρώσεων αφορά και ενέργειες που διακινδυνεύουν ή παρακωλύουν την επίτευξη μιας συμφωνίας οριοθέτησης.

Όπως αναφέρει το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νέο νόμο, το νομοθέτημα με τίτλο «Κανονισμοί 2020 περί Μη Εξουσιοδοτημένων Δραστηριοτήτων Γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο (Κυρώσεις) (Έξοδος από ΕΕ)» συνάδει με τη βρετανική πολιτική υπέρ της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο σε περιπτώσεις διενέξεων. Συνιστά δε «στοιχείο της ευρύτερης στρατηγικής επίτευξης των στόχων της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με τη στήριξη προσπαθειών για συμφωνίες οριοθέτησης και για σταθερότητα».

Σημειώνεται πως τον Οκτώβριο του 2019 η ΕΕ συμφώνησε να επιβάλει κυρώσεις κατά ατόμων ή οντοτήτων που εμπλέκονται σε παράνομες γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω από την Κύπρο. Το πλαίσιο των κυρώσεων υιοθετήθηκε τον ακόλουθο μήνα και περιλαμβάνει πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεις μετακινήσεων.

«Όταν αυτοί οι κανονισμοί τεθούν σε ισχύ θα αντικαταστήσουν, με ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα, σχετική υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ και συναφείς βρετανικούς κανονισμούς», προστίθεται.

Το κυβερνητικό επεξηγηματικό σημείωμα συμπληρώνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συνδιαλέγεται διμερώς με όλους τους εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο και να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένης της ΕΕ, για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,