Ο EastMed συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου ενεργειακού τοπίου που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και παγιώνει τη διεθνή νομιμότητα

Σε ισχύ στην ΕΕ οι Κανονισμοί για ηλεκτρική ενέργεια, η Oδηγία για εκπομπές αυτοκινήτων και ασφάλεια οχημάτων