Σχόλιο επί της ενδιάμεσης απόφασης της Aναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε Ιεραρχική Προσφυγή

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο: Ψήφισμα κατά της ανισότητας των ευρωπαϊκών χωρών