Yπ. Δικαιοσύνης: Στη Σχολή Επιμόρφωσης Οδηγών θα στέλνει το δικαστήριο παραβάτες τροχαίων αδικημάτων

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης στη διάσκεψη Τύπου για την έναρξη της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας ανακοίνωσε τα μέτρα του Υπουργείου για την Οδική Ασφάλεια.

Αναφέρθηκε στη δημιουργἰα Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών.

Η ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

”Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, για να κηρύξω την έναρξη της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, η οποία διοργανώνεται από την Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με την CNP Ασφαλιστική. Μέσα από τις διάφορες δράσεις και εκστρατείες διαφώτισης που πραγματοποιεί η Αστυνομία, κάθε χρόνο, στo πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, στόχος μας είναι να μεταδοθεί σε όλους το μήνυμα ότι κάθε ζωή είναι πολύτιμη για να χάνεται τόσο άδικα στον δρόμο.

Σχετικό και το θέμα που επιλέχθηκε γιατη φετινή Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας: «20 χρόνια Οδική Ασφάλεια … Η αξία της ζωής πάνω από όλα», το οποίο μας υπενθυμίζει ότι η προστασία του υπέρτατου αγαθού της Ζωής είναι καθήκον όλων μας, τόσο απέναντι στους συνανθρώπους μας όσο και απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς μας.

Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλουμε όλοι οι φορείς για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εμπέδωση της έννοιας της οδικής συνείδησης σε όλες τις ηλικίες, και κυρίως στους νέους μας, οι οποίοι διαμορφώνουν πλέον μια διαφορετική, πιο ελπιδοφόρα κουλτούρα όσον αφορά στην κοινωνική ευθύνη που έχει ο καθένας που κυκλοφορεί στον δρόμο και η οποία βασίζεται στη λήψη προληπτικών μέτρων.

Η ασφάλεια των πολιτών στο σύνολο τους, είτε ως οδηγών είτε ως πεζών, έχει τεθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της διαβίωσης των πολιτών σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά έργα και δράσεις τα οποία αφορούν όλους τους τομείς της οδικής ασφάλειας και στοχεύουν στους χρήστες των δρόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, όμως χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη εάν αναλογιστεί κάνεις ότι στη χώρα μας με μόλις 850 χιλιάδες κατοίκους, σχεδόν πενήντα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε οδικά δυστυχήματα, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίζονται σοβαρά, με συνέπειες που τους ακολουθούν σε όλη τη ζωή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και αισθανόμενοι έντονη ανησυχία για τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στην υλοποίηση σειράς μέτρων που θα βοηθήσουν στην εμπέδωση μίας ορθής οδικής συνείδησης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο μίας πολυδιάστατης Στρατηγικής για την οδική ασφάλεια. Τα μέτρα αυτά αφορούν:

  • τη σύσταση  Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, στην οποία θα μπορούν να παραπέμπονται από το Δικαστήριο άτομα που χρήζουν επανεκπαίδευσης, στο πλαίσιο εκτέλεσης της ποινής τους ή ακόμη και υπό τη μορφή εναλλακτικής ποινής. Η ίδρυση της Σχολής αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών προς τους παραβάτες τροχαίων αδικημάτων να αναπτύξουν θετική οδική στάση και συμπεριφορά κατά τη διακίνησή τους στο οδικό δίκτυο.
  • Την εφαρμογή νέας επικοινωνιακής στρατηγικής σε θέματα οδικής ασφάλειας, με κεντρικό τίτλο «ΣΚΕΨΟΥ!», η οποία ήδη «τρέχει» και αποσκοπεί στη διαφώτιση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως των νέων οδηγών μέσα από κύριες δράσεις και επιμέρους ενέργειες και εκστρατείες.
  • Τη σύσταση του Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο, με τη συμμετοχή επιστημόνων του τομέα, θα παρακολουθεί τα θέματα της οδικής ασφάλειας, θα προωθεί τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών και θα εισηγείται συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές πρόληψης των οδικών ατυχημάτων, θα ενδυναμώσει περαιτέρω τον αγώνα μας ενάντια στις οδικές συγκρούσεις.
  • Την ένταξη του μαθήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Λύκεια από το 2018, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στοχεύοντας στην εκπαίδευση των αυριανών οδηγών και στη δημιουργία ορθολογικών στάσεων και οδικής συμπεριφοράς.
  • Την αύξηση των ποινών που αφορούν Τροχαία αδικήματα.  Με βάση τα πορίσματα μελέτης που πραγματοποίησε το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με την αναθεώρηση των ποινών που αφορούν τροχαία αδικήματα, ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με  τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες δέσμη επτά νομοσχεδίων και ενός Σχεδίου Κανονισμών, που αφορούν στην αύξηση ποινών σε θέματα που κρίνεται ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις τροχαίες συγκρούσεις, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς. Τα νομοσχέδια βρίσκονται υπό συζήτηση ενώπιων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης απευθύνω εκ νέου παράκληση στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ολοκληρώσει το έργο της και να ψηφίσει τις τροποποιήσεις.
  • Την εφαρμογή της νομοθεσίας για το Narcotest κατά το 2018 με στοχευμένους ελέγχους στους οδηγούς για ανίχνευση χρήσης ουσιών εξάρτησης, ως επιπρόσθετο μέσο στην πρόληψη οδικών συγκρούσεων.
  • Τη συνεργασία με Οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου έχει διαμορφωθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στοχευμένων παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των νέων και ειδικότερα των νεαρών οδηγών.
  • Την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου σύγχρονου συστήματος Φωτοεπισήμανσης, το οποίο θα καταγράφει τροχαία αδικήματα, όπως ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη κ.ά. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθούν συσκευές Φωτοεπισήμανσης σε 90 σταθερά σημεία  που αντιστοιχούν σε αντίστοιχο  αριθμό μελανών σημείων ενώ άλλες 20 περίπου κινητές συσκευές θα τοποθετούνται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστήματος Φωτοεπισήμανσης προκηρύχθηκε την 1η Ιουλίου 2019.
  • την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Αστυνομίας για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των τροχαίων παραβάσεων, μέσω της αγοράς σύγχρονου εξοπλισμού.

Παράλληλα στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται εντάσσεται και η στρατηγική για συμφιλίωση της Αστυνομίας με τον πολίτη και ειδικότερα η αλλαγή νοοτροπίας και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων ώστε η συμπεριφορά και η στάση των μελών της Αστυνομίας να μην προκαλεί αίσθημα αδικίας, αδιαφορίας και αγανάκτησης στον πολίτη. Η επικοινωνιακή τακτική αλλάζει και στοχεύει στην καλλιέργεια της αντίληψης ότι η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας και του πολίτη είναι απολύτως απαραίτητή και επιδιώκεται ώστε να τερματιστεί η τάση που δικαίως περιγράφεται ως Εθνική Τραγωδία. Πέραν από τη διαφώτιση που είναι αναντίλεκτα απαραίτητη, μέσα από την επαγγελματική συμπεριφορά των Αστυνομικών, δηλώνουμε δίπλα στον πολίτη, στέλνοντας το μήνυμα ότι η όποια καταγγελία συνιστά κυρίως μέτρο για βελτίωση και αλλαγή της οδικής του συμπεριφοράς και όχι μέσο τιμωρίας του. Η έντονη παρουσία της τροχαίας στο οδικό δίκτυο καθώς και η αύξηση της συχνότητας των ελέγχων, αποτελούν μέτρα υψηλής προτεραιότητας με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, τα οποία λειτουργούν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά στην αποτροπή παραβάσεων.

Η ανθρώπινη ζωή, η αρτιμέλεια και υγεία κάθε πολίτη αποτελούν ανεκτίμητα αγαθά για αυτό ας κινητοποιηθούμε ο κάθε ένας σε προσωπικό επίπεδο, ας αναλογιστούμε τις επιπτώσεις της επιπόλαιης, ανεύθυνής και εγωιστικής οδήγησης χωρίς τη χρήση των προσφερομένων μέσων ασφάλειας, σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο και ας λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αυτοπροστασία μας. Ας τηρούνται αυστηρά και συστηματικά οι βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας και ας οδηγούμε με συνείδηση, χωρίς τη χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών εξάρτησης, γνωρίζοντας ότι κάθε στιγμή ο καθένας από εμάς και οι αγαπημένοι μας, μπορεί να είμαστε στο επόμενο τραγικό ανακοινωθέν.”

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email