Συμβούλιο ΕΕ: Πολιτική συμφωνία ύψους 100 δισ. ευρώ για προσωρινή στήριξη προς μετριασμό κινδύνων ανεργίας

Οι πρεσβευτές των Κρατών Μελών της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα SURE, ύψους 100 δισ. Ευρώ. Ο σχετικός κανονισμός θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση προβλέπεται έως τις 19 Μαΐου.

Το μέσο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν τις ξαφνικές και σοβαρές αυξήσεις των εθνικών δημόσιων δαπανών, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, που σχετίζονται με εθνικά προγράμματα βραχυπρόθεσμης εργασίας και παρόμοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, ή σε ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία, ιδίως στο χώρο εργασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το SURE είναι ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας, αξίας 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, για θέσεις εργασίας και εργαζομένους, επιχειρήσεις και κράτη μέλη, που συμφωνήθηκε από την Ευρωομάδα στις 9 Απριλίου 2020. Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία στις 23 Απριλίου και ζήτησαν να τεθεί σε λειτουργία το πακέτο έως 1 Ιουνίου 2020.

Προκειμένου να παρέχει στα αιτούντα κράτη μέλη οικονομική βοήθεια με ευνοϊκούς όρους, η Κομισιόν θα συγκεντρώσει κεφάλαια στις διεθνείς αγορές για λογαριασμό της ΕΕ. Τα ασφαλή δάνεια θα υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων θα είναι 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Επισήμως, η χρηματοδοτική συνδρομή θα χορηγηθεί με απόφαση που θα εκδώσει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Το SURE θα είναι διαθέσιμο αφού όλα τα κράτη μέλη παρέχουν τις εγγυήσεις τους. Στη συνέχεια, το μέσο θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν πρότασης της Κομισιόν, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την περίοδο διαθεσιμότητας του μέσου, κάθε φορά για μια περαιτέρω περίοδο έξι μηνών, εάν οι σοβαρές οικονομικές διαταραχές που προκαλούνται από την επιδημία COVID-19 συνεχίζονται.

Δείτε επίσης το ενημερωτικό γράφημα “Η επείγουσα αντίδραση της ΕΕ στην επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19”

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email