Στην Επιτροπή Οικονομικών το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις – Δεν συμφωνούν τα κόμματα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα συνέλθει εκ νέου στις 17.30 το Σάββατο, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσει τις τροπολογίες, που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν τα κόμματα επί του νομοσχεδίου για τις κυβερνητικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άγγελο Βότση, εάν καταστεί δυνατόν να ετοιμαστούν τα σχετικά κείμενα με τροπολογίες από τις Υπηρεσίες της Βουλής είναι πιθανόν το νομοσχέδιο να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής που θα συνέλθει το απόγευμα της Τρίτης.

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών τέθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου και του σχετικού διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τις διαβιβασθείσες θέσεις των κομμάτων. Στην επιστολή που συνοδεύει το νέο κείμενο του νομοσχεδίου και του διατάγματος αναφέρεται ότι φάνηκε πως δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως ήταν και η παράκληση του Υπουργείου Οικονομικών, παρόλα αυτά το Υπουργείο προέβη σε αξιολόγηση των σχολίων που υποβλήθηκαν από τα κόμμα και προχώρησε σε αλλαγές στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου. Διευκρινίζεται ότι έγιναν αλλαγές στους ορισμούς και προστέθηκαν άλλοι. Διαμορφώθηκε η πρόνοια που αφορά την εφάπαξ κρατική στήριξη σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, και αναφέρεται πλέον σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19, δεν έχουν προβεί σε απολύσεις προσωπικού. Επήλθε επίσης πλήρης τροποποίηση του άρθρου στη βάση του ορισμού της προβληματικής επιχείρησης με τη διαγραφή των διαφόρων προνοιών για τις ημέρες σε καθυστέρηση. Προστέθηκε διάταξη σε σχέση με τις αρμοδιότητες και εξουσίες της ΚΤΚ και των άλλων εποπτικών αρχών και η τριμηνιαία ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών από Υπουργό Οικονομικών. Επίσης προστέθηκε νέο εδάφιο για διαβούλευση του Υπουργού Οικονομικών με την ΚΤΚ πριν την επιβολή διοικητικού προστίμου και νέο άρθρο για την παραχώρηση εξασφαλίσεων προς ΚΤΚ και ΥΠΟΙΚ.

Οι αλλαγές στο Διάταγμα αφορούν εισαγωγή της φράσης στην παράγραφο 5 (3) (β)  «για το σύνολο της οφειλής», εισαγωγή της φράσης στην παράγραφο 5 (3) (δ) «περιλαμβανομένου και του επιτοκίου υπερημερίας, καθώς», εισαγωγή της φράσης στην παράγραφο 5 (3) (ζ) «διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και εισαγωγή της φράσης στο τέλος της παραγράφου 8 (3) «και οι πολιτικές του κάθε πιστωτικού ιδρύματος».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών αναφερόμενος στα νομοσχέδια για τον τουρισμό και τα ενοίκια, είπε ότι αναμένονται από την Επιτροπή τα νέα κείμενα αφού συμφωνήσουν Υφυπουργείο και Νομική Υπηρεσία για το πρώτο και αφού ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Οικονομικών τι ακριβώς θέλει να πετύχει με το δεύτερο.

Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών κάνει λόγο για μη συμμόρφωση της αντιπολίτευσης με τις ενέργειες της Kυβέρνησης. “Κάπου η αντιπολίτευση πρέπει να έχει κοινή λογική”, σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης περιγράφοντας με αυτό τον τρόπο την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά στις διεργασίες για το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.

Δείτε την ανάρτηση του:

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο ΥΠΟΙΚ φαίνεται να εξετάζεται και εναλλακτικό σενάριο στη βάση άλλων μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας, που να είναι συμβατά με το προσωρινό πλαίσιο που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις και σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ή ψηφιστεί με δραστικές αλλαγές αυτό θα οδηγεί την κυβέρνηση να το αποσύρει.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email