Νομοσχέδιο για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και σχετικές νομοθεσίες

Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας  τα τέσσερα προσχέδια νομοσχεδίων που έχει συντάξει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, για την ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμό του/της Υφυπουργού Πολιτισμού.

Στο πρώτο νομοσχέδιο, που αφορά το Υφυπουργείο Πολιτισμού, προβλέπονται οι αρμοδιότητες, τα Τμήματα και Υπηρεσίες και μέρος των αρμοδιοτήτων του ΘΟΚ που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο, και πρόνοιες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και  ωφελημάτων των μεταφερόμενων  υπαλλήλων.  

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τροποποιήσεις στο Νόμο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και μεταφορά μέρους αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργείο, με διατήρηση της αρμοδιότητας του ΘΟΚ για λειτουργία του κρατικού θεάτρου και των σκηνών του.  Ο ΘΟΚ παραμένει ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Το τρίτο νομοσχέδιο προβλέπει για τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, που προκύπτει λόγω της δημιουργίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το τέταρτο νομοσχέδιο  αφορά τροποποίηση του περί Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, με αντικατάσταση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υφυπουργό Πολιτισμού.

Τα νομοσχέδια θα τύχουν επεξεργασίας και διαβούλευσης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,