Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την Αέρια Ρύπανση για Ασφαλτικά ΚΕΒΡ 1/2020

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22/10/2020 αποφάσισε να:

  • εγκρίνει το προσχέδιο των Τροποποιητικών Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020» και
  • εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση του σε Κανονισμούς.

Σκοπός του προσχεδίου των Τροποποιητικών Κανονισμών είναι η τροποποίηση της διαδικασίας ώστε στις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, με βάση τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2020, να περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Με τη συμπερίληψη των εγκαταστάσεων αυτών στις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, η αρμόδια Αρχή (Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) μπορεί να επιβάλει, μέσω της διαδικασίας έκδοσης των Αδειών Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων, όρους λειτουργίας, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπής για αέρια απόβλητα και άλλα διαχειριστικά μέτρα, ώστε να μειώνεται η αέρια ρύπανση.

Η προώθηση του προσχεδίου των Τροποποιητικών Κανονισμών γίνεται μετά από απόφαση και οδηγίες της Υπουργικής Επιτροπής, που προεδρεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει ως μέλη τους Υπουργούς Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Υγείας (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.280 ημερ. 2.10.2019) στο πλαίσιο διαχείρισης των παραπόνων για πρόκληση οχληρίας από έντονες οσμές στην περιοχή Ιδαλίου.

Επιπρόσθετα και με βάση το άρθρο 31Α του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα εκδώσει ταυτόχρονα ή αμέσως μετά την δημοσίευση των πιο πάνω Κανονισμών, Διάταγμα για την συμπερίληψη των εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,