Την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Δικαστών αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Δικαστών, μέσω της οποίας θα παρέχεται συνεχής και τακτική δικαστική επιμόρφωση προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την πρωινή του συνεδρία.

Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του μετά από το πέρας της συνεδρίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης, σημειώνοντας πως η ίδρυση και λειτουργία Σχολής Δικαστών εντάσσεται στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης που προωθεί η Κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πορεία εκσυγχρονισμού του τομέα της Δικαιοσύνης που προωθεί η Κυβέρνηση καθώς η δημιουργία της εν λόγω Σχολής κρίνεται, τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από το Ανώτατο Δικαστήριο, ως απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της ποιότητας της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εκπαίδευση των Δικαστών περιλαμβάνεται και στις εισηγήσεις της ομάδας των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων και αναφέρεται στην έκθεση που το Ανώτατο Δικαστήριο ετοίμασε το 2016, αναφορικά με τις λειτουργικές ανάγκες των Δικαστηρίων και άλλα συναφή θέματα.

Βάσει της Πρότασης, η αρμοδιότητα για επιμόρφωση των Δικαστών παρέχεται στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθότι άπτεται της δικαστικής ανεξαρτησίας των Δικαστών, αφού η τυχόν ανάθεσή της σε άλλο Όργανο ενδεχομένως να προσβάλλει την Αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η Σχολή θα λειτουργεί εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου και συγκεκριμένα μαθήματα και διαλέξεις της Σχολής θα μπορούν να παρακολουθήσουν δικηγόροι, λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας, νομικοί λειτουργοί των Δικαστηρίων, Πρωτοκολλητές και δικαστικοί υπάλληλοι.

Η ίδρυση και λειτουργία φορέα επιμόρφωσης των Δικαστών υιοθετήθηκε το 2016 σε υψηλό επίπεδο κατά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η δε σημερινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση και λειτουργία της Σχολής Δικαστών ικανοποιεί την ανάγκη για συνεχή δικαστική εκπαίδευση, ως κρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου περί της ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, εδράζονται σε έκθεση που εκπονήθηκε από εμπειρογνώμονα Καθηγητή αναφορικά με την ίδρυση Σχολής Δικαστικής Επιμόρφωσης στην Κύπρο και στις βασικές ευρωπαϊκές αρχές για την εκπαίδευση των Δικαστών και γενικότερα των νομικών επαγγελμάτων.

Σχετικά νομοσχέδια ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έτυχαν διαβούλευσης με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,