Επιτροπή Νομικών: Συνεχίζεται η συζήτηση για την τροποποίηση του Συντάγματος – Προς ψήφιση πρόταση νόμου για το ενοικιοστάσιο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ολοκλήρωσε την κατ΄ άρθρον συζήτηση του πιο σημαντικού νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, το περί απονομής της Δικαιοσύνης, ποικίλαι διατάξεις τροποποιητικό νομοσχέδιο, και θα συνεχίσει τη συζήτηση των άλλων νομοσχεδίων, που περιλαμβάνονται στη δέσμη για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργίου.

Δείτε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στην ημερήσια διάταξη

Ο κ. Γεωργίου πρόσθεσε ότι στην επόμενη συνεδρία θα συνεχιστεί η συζήτηση της τροποποίησης του Συντάγματος, η οποία απαιτείται ώστε να καταστούν συνταγματικές οι νομοθεσίες της μεταρρύθμισης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συζήτηση και η νομοτεχνική επεξεργασία της δέσμης των νομοθετημάτων θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ο κ. Γεωργίου ανακοίνωσε πως μετά από διαβούλευση μεταξύ των μελών της Επιτροπής για την πρόταση νόμου, που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ για τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για το ενοικιοστάσιο, προσθέτοντας ότι οι εισηγητές της πρότασης νόμου υιοθέτησαν τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΑΚΕΛ και έτσι ο χρόνος έξωσης για καταστήματα ρυθμίζεται στους 2 μήνες και στους 3 μήνες για τις κατοικίες. Επίσης, ο κ. Γεωργίου είπε πως η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους και δεν θα τυγχάνει εφαρμογής για υφιστάμενες διαδικασίες έξωσης. Πρόσθεσε πως η πρόταση νόμου θατεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση σε νόμο την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου.

Κληθείς να διευκρινίσει αυτό που θα ισχύει με τον προωθούμενο νόμο, είπε όταν παρέλθουν 4 μήνες με απλήρωτα ενοίκια, αποστέλλεται προειδοποίηση 21 ημερών για εξόφληση των οφειλόμενων ενοικίων και μετά την πάροδο τους, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταχωρήσει αίτηση έξωσης. Πρόσθεσε πως εντός 14 ημερών μετά την κοινοποίηση της αίτησης έξωσης πρέπει να καταχωρηθεί  απάντηση και εντός τριών ημερών το Δικαστήριο αποφασίζει αν αποδέχεται την απάντηση, οπόταν είτε αρχίζει, είτε διακόπτει η διαδικασία έξωσης.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email