Ευρωβαρόμετρο: Δείτε τι αναμένουν οι Κύπριοι πολίτες από την ΕΕ σύμφωνα με την έρευνα


Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν κορυφαία αξία της ΕΕ για τους πολίτες

Η φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραδοσιακά ρωτά τους πολίτες ποιο πολιτικό ζήτημα πρέπει να θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θέμα προτεραιότητας.

Στην έρευνα του «Parlemeter 2019» πήραν μέρος μέσω προσωπικής συνέντευξης 27.607 Ευρωπαίοι, ηλικίας άνω των 15, από τα 28 κράτη μέλη, από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου 2019. Στην Κύπρο συμμετείχαν 506 άτομα.

Δείτε τη λίστα με τα αποτελέσματα της Κύπρου

Προτεραιότητες για τους πολίτες

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες, η σαφής πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (48%), την ελευθερία του λόγου (38%), την ισότητα των φύλων (38%) και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (33%) ως τις κύριες θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να προστατευθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κύπριοι με μεγαλύτερη πλειοψηφία (72%) προκρίνουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατατάσσουν ως δεύτερη αξία με 46% την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτη με 35% την ελευθερία του λόγου και την αλληλεγγύη μεταξύ της ΕΕ και των φτωχών χωρών στον κόσμο.

Παρόλο που η κατάταξη των προτεραιοτήτων δείχνει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών, για πρώτη φορά η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των πολιτών αφού κάθε τρίτος ερωτώμενος (32%) θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως την ύψιστη προτεραιότητά του. Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%), η καταπολέμηση της τρομοκρατίας (24%) καθώς και η καταπολέμηση της ανεργίας (24%) ακολουθούν ως προτεραιότητες των πολιτών στην ΕΕ.

Οι Κύπριοι πολίτες ζητούν από το ΕΚ να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τις έντονες προσπάθειες για πλήρη απασχόληση σε όλες τις χώρες τις ΕΕ (41%). Στις προτεραιότητές τους συμπεριλαμβάνουν την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας (33%), τις επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας παιδεία (33%), την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (26%), την ανάπτυξη μια κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (26%), ενώ θέτουν ως 6η προτεραιότητα την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, των ωκεανών και της βιοποικιλότητας στο (24%).

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι διαμαρτυρίες για το κλίμα – κυρίως από τους νέους – έχουν κινητοποιήσει εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Τα δεδομένα του Parlemeter 2019 αντικατοπτρίζουν αυτή την αίσθηση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, καθώς η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52%) θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα το πιο επείγον περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθούμενο από την ατμοσφαιρική ρύπανση (35%), τη θαλάσσια ρύπανση (31%), την αποψίλωση των δασών (28%) και την αυξανόμενη ποσότητα σκουπιδιών (28%). Επιπλέον, σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι οι διαμαρτυρίες των νέων συνέβαλαν στην υιοθέτηση πολιτικών μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Για τους Κύπριους πολίτες το σημαντικότερο περιβαλλοντικό θέμα είναι η κλιματική αλλαγή 59%, η ατμοσφαιρική ρύπανση 41%, η θαλάσσια ρύπανση 34% και ακολουθεί η έλλειψη πόσιμου νερού 28%. Παράλληλα, οι Κύπριοι (70%) είναι πεπεισμένοι ότι οι διαμαρτυρίες με πρωτοβουλία των νέων θα οδηγήσουν σε πολιτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, σε σύγκριση με το 59% των Ευρωπαίων πολιτών.

Έξι στους δέκα Ευρωπαίους στηρίζουν τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ

Με σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους (59%) υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ, η στήριξη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 δείχνουν επίσης αυξημένο βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 52% (+3 ποσοστιαίες μονάδες) των Ευρωπαίων πολιτών μοιράζονται αυτή την άποψη, υποδηλώνοντας τη θετική συμβολή των πρόσφατων ευρωπαϊκών εκλογών και της αυξημένης προσέλευσης των ψηφοφόρων.

Οι Κύπριοι σε ποσοστό 53% εγκρίνουν τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ, το 9% την βλέπει αρνητικά, με το υπόλοιπο 38% να έχει ουδέτερη άποψη. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι μόλις το 23% των Κύπριων πολιτών θεωρούν πως η άποψη τους μετράει στην ΕΕ (49% ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος), έναντι 71% που απάντησαν ότι δεν μετρά (46% ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος). Παράλληλα, το 32% πιστεύει ότι η φωνή της Κύπρου μετράει στην ΕΕ, σε αντίθεση με το 62% που διαφωνεί.

Η Δημοκρατία στην ΕΕ

Οι Κύπριοι πολίτες σε ποσοστό 46% είναι ικανοποιημένοι και 46% μη ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ. Στο ίδιο ερώτημα για την χώρα τους το 56% των Ευρωπαίων δηλώνουν ευχαριστημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην χώρα τους, σε αντίθεση με το 43% των Κυπρίων πολιτών που είναι ικανοποιημένοι και το 55% που δηλώνουν το αντίθετο.

Ο ρόλος του ΕΚ

Οι Κύπριοι πολίτες σε ποσοστό 89% πρωτοστατούν ζητώντας ισχυρότερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 58% των ερωτηθέντων, που ζητούν ένα ΕΚ με μεγαλύτερη επιρροή στο μέλλον. Πανευρωπαϊκά καταγράφεται αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων από την άνοιξη του 2019 και το υψηλότερο αποτέλεσμα για αυτόν τον δείκτη από το 2007.

Μεγάλη πλειοψηφία θέλει περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕ

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το Parlemeter του 2019 προσφέρει πολύτιμη εικόνα για το ποιες πληροφορίες σε σχέση με την ΕΕ ενδιαφέρουν τους πολίτες, αλλά και πως θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο στην χάραξη πολιτικής στην ΕΕ. Συνολικά, περίπου τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (77%) θα ήθελαν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τα απτά αποτελέσματα της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του, είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Print Friendly, PDF & Email