Προκήρυξη υποτροφίας για πτυχιακές σπουδές στη Νομική

Η ΟΠΑΠ Κύπρου, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων παρουσίας της στην Κύπρο, προκηρύσσει, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, τη χορήγηση 5 υποτροφιών σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πραγματοποίηση σπουδών πτυχιακού επιπέδου, πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στους εξής κλάδους: 

• Επιστήμη Φυσικής Αγωγής, 2 υποτροφίες

• Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1 υποτροφία

• Νομική, 1 υποτροφία

Κοινωνιολογία, 1 υποτροφία

Η αξία της υποτροφίας ανέρχεται σε €3.000 ετησίως.

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, 2019 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο της Αίτησης ΙΚΥΚ 104 από:

• τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία,

• την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

• Την ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22456433 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ikyk.mof.gov.cy.

Print Friendly, PDF & Email