Κύπρος και Ελβετία υπέγραψαν Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συνθήκη Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής

Υπογράφτηκε τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020, στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Το Πρωτόκολλο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και εκ μέρους της Ελβετικής Ομοσπονδίας ο Ελβετός Πρέσβης στην Κύπρο Δρ. Pierre-YvesFux.

Το Πρωτόκολλο εισάγει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις (minimumstandards) των δράσεων για την Μείωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις διμερείς Συμβάσεις καθώς και λεκτικό τροποποίησης το οποίο έχει συμφωνηθεί διμερώς.

Καθώς η Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας με την Ελβετική Ομοσπονδία δεν έχει καλυφθεί από την Πολυμερή Σύμβαση, στόχος της οποίας ήταν η αυτόματη και ταχεία εισαγωγή των δράσεων για την Μείωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών, οι κυριότερες τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου αφορούν λεκτικό στο Προοίμιο της Σύμβασης και εισαγωγή άρθρου ‘δικαιώματος για παροχές’ (entitlement to benefit) καθώς προστίθεται λεκτικό σε σχετικό άρθρο για τη διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας.

Η επικαιροποίηση, διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,