Κυκλοφόρησε το νέο σύγγραμμα του Σωτήρη Λιασίδη, Προέδρου Οικ. Δικαστηρίου: “Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων”

Κυκλοφόρησε το νέο σύγγραμμα του Σωτήρη Λιασίδη, Προέδρου Οικ. Δικαστηρίου με τίτλο: ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΕΚΝΩΝ.

Στον παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η παράθεση όλων των νομικών παραμέτρων που διέπουν το θέμα της συγγένειας και της νομικής υπόστασης των τέκνων. Για πληρέστερη κατανόηση του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα που καλύπτονται από το πόνημα αυτό, παρατίθεται εκτενής νομολογία τόσο πρωτόδικων Δικαστηρίων όσο και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και αλλοδαπή. Αναφορά γίνεται και σε αποφάσεις του ΕΔΑΔ και του ΔΕΕ, σχετικές με το θέμα αυτό.Το σύγγραμμα έχει διαχωριστεί σε 17 κεφάλαια και το κάθε ένα από αυτά καλύπτει ένα ξεχωριστό θέμα. Επίσης, όλη η ύλη έχει διαχωριστεί σε 334 παραγράφους για ευκολότερο εντοπισμό του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Αποτελείται από 622 συνολικά σελίδες, είναι σκληρόδετο (hard cover) η τιμή του είναι €75 και μπορείτε να το προμηθευτείτε από τους δικηγορικούς συλλόγους και το βιβλιοπωλείο Galaxy .

Οι τόμοι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.Ι, Τ.ΙΙ, Τ.ΙΙβ, Τ.ΙΙγ, Τ.ΙΙΙ, Τ.IV, τα συγγράμματα «Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου», «Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων», «Θέματα Οικογενειακού Δικαίου», «Πολιτική Συμβίωση», «Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου», «Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας», «Διατάγματα στο Οικογενειακό Δίκαιο», «Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών», το Ευρετήριο Επιθεώρησης Οικογενειακού Δικαίου 2010-2014 και τα Ευρετήρια Αποφάσεων Ανωτάτου Δικαστηρίου – Αστικές υποθέσεις 2010 μέχρι 2019 και το τριμηνιαίο περιοδικό «Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου» (41 τεύχη), του ίδιου συγγραφέα, διατίθενται και αυτά από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε από τη συγγραφική του ιστοσελίδα «Νομικά Συγγράμματα»

Φωτογραφία από Galaxy Bookshop

Print Friendly, PDF & Email