Μη διαθέσιμο το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης Εμπορικών Σημάτων μέχρι τις 17 Ιουνίου

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, ανακοινώνει ότι από το Σάββατο 13 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης Εμπορικών Σημάτων, θα είναι κλειστό για καταχωρήσεις ενόψει της εφαρμογής της νέας περί Εμπορικών Σημάτων Νομοθεσίας.

Print Friendly, PDF & Email