Ασκούμενοι: Πληροφορίες για τα μαθήματα, τις άδειες και τα έντυπα καταγραφής

Το Τμήμα Έργου Επιδότησης Ασκουμένων ανακοινώνει τα πιο κάτω:

  • ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα Έντυπα Καταγραφής Εργασιών εκάστου μήνα και μόνο θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά στην καινούρια ηλεκτρονική διεύθυνση reportm@cybar.org.cy από τον δικηγόρο καθοδηγητή σας.

Έντυπα τα οποία θα αποστέλλονται στην παλιά ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων που οργανώνονται από το Νομικό Συμβούλιο, για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Καθότι οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και τις απογευματινές ώρες, οι Ασκούμενοι Δικηγόροι έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στο γραφείο τους σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το οποίο σας αποστέλλονται οι ενημερώσεις για τα μαθήματα, είτε για ακύρωση είτε για αναπλήρωση είναι το traineelawyers2018@gmail.com.

Οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μην λαμβάνετε υπόψιν.

Διαβάστε τον ΟΔΗΓΟ  που πρέπει να συμβουλεύεστε καθ’ ολη τη διάρκεια της άσκησης σας

  • ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναφορικά με το Έργο Επιδότησης Ασκούμενων, πληροφορείστε ότι, όσοι ασκούμενοι Δικηγόροι είναι ενταγμένοι στο έργο και πρόκειται  να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2020, δικαιούνται δικαιολογημένη άδεια από τις 23/12/2019 μέχρι τις 14/02/2020.

Περαιτέρω, στις 17/02/2020 οι ασκούμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν κανονικά στις εργασίες τους.

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ως δικαιολογητικό την επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα μαζί με το έντυπο καταγραφής εργασιών Ιανουαρίου 2020.

Σημ.: Καθ’ όλη την διάρκεια της αδείας σας είστε υποχρεωμένοι εσείς και οι καθοδηγητές σας να αποστέλλετε το έντυπο καταγραφής εργασιών έκαστου μήνα.

Έντυπα που τυχόν δεν συμπληρωθούν ορθά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα ειδοποιείστε.

Παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε τον οδηγό σας.

Print Friendly, PDF & Email