Καταδίκη της Κύπρου από ΔΕΕ για παραλείψεις στη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση C‑248/19, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία καταδικάζει την Κύπρο για παραλείψεις στη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων σε 31 οικισμούς.

Συγκεκριμένα στους οικισμούς: Αραδίππου, Ύψωνας, Δάλι, Βαρόκλινη, Δερύνεια, Σωτήρα, Ξυλοφάγου, Περβόλια, Κολόσσι, Πόλη Χρυσοχούς, Λειβάδια, Δρομολαξιά, Πέρα Χωριό-Νήσου, Λιοπέτρι, Αυγόρου, Παλιομέτοχο, Κίτι, Φρέναρος, Ορμήδεια, Κοκκινοτριμιθιά, Τραχώνι, Επισκοπή, Ξυλοτύμπου, Πάνω Πολεμίδια, Πύλα, Λύμπια, Παρεκκλησιά, Κακοπετριά, Άχνα, Μενεού και Πύργος.

Το Δικαστήριο της ΕΕ διαπιστώνει ότι η Κύπρος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία, παραλείποντας για τους ως άνω 31 οικισμούς να παράσχει αποχετευτικό δίκτυο, αφενός, και να διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υπόκεινται σε δευτεροβάθμια ή ισοδύναμη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους, αφετέρου με αποτέλεσμα να καταδικάζει την Κύπρο στα δικαστικά έξοδα.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια διαδικασίας επί παραβάσει που ξεκίνησε η Κομισιόν το 2017 και παρά την προειδοποιητική επιστολή και την επιστολή αιτιολογημένης γνώμης του 2018, δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση για τη διόρθωση της παράβασης επί της οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Σημειώνεται ότι οι 31 επίμαχοι οικισμοί, έχοντας ισοδύναμο πληθυσμού που κυμαίνεται μεταξύ 2 000 και 15 000, έπρεπε να έχουν εξοπλιστεί με δίκτυα αποχέτευσης το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ώστε εκεί να διοχετεύονται όλα τα αστικά τους λύματα.

Το ΔΕΕ έκρινε επιπλέον ότι δεν είχε εκπληρωθεί ούτε η υποχρέωση υποβολής του συνόλου των αστικών λυμάτων σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη επεξεργασία, καθώς οι οικισμοί αυτοί δεν διέθεταν αποχετευτικά δίκτυα που να παρέχουν τη δυνατότητα υποδοχής και διοχέτευσης του συνόλου των αστικών λυμάτων με σκοπό τη δευτεροβάθμια ή την ισοδύναμη επεξεργασία τους. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Κύπρος δεν τήρησε την υποχρέωση οι σταθμοί επεξεργασίας να κατασκευάζονται και να λειτουργούν με τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκείς αποδόσεις υπό όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές συνθήκες και η Κύπρος δεν έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωση να διασφαλίζει μέσω ελέγχων ότι οι απορρίψεις λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας ικανοποιούν «διαρκώς» τις απαιτήσεις ποιότητας.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email