ΕΔΔΑ: Καταδίκη Τουρκίας για προσωρινή κράτηση δικαστή ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης

Με την απόφαση Baş κατά Τουρκίας της 03.03.2020 (αριθ. προσφ. 66448/17), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η απόφαση να τεθεί ο προσφεύγων δικαστής υπό προσωρινή κράτηση, δεν είχε ληφθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος παραβιάζοντας το δικαίωμα του στην ελευθερία και ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος στην Τουρκία την 15η Ιουλίου 2016, συνελήφθη Τούρκος δικαστής, με την αυτόφωρη διαδικασία, ως ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ανεστάλη η εφαρμογή νομοθεσίας. Ο προσφεύγων κρατήθηκε προσωρινά για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποφάσεις που ελήφθησαν ερήμην του και  παύθηκε από την εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα εγχώρια Δικαστήρια και το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψαν αμετάκλητα τις καταγγελίες για παράνομη προσωρινή κράτηση.

Το Στρασβούργο διαπίστωσε ότι η σύλληψη του προσφεύγοντα κατά την αυτόφωρη διαδικασία, αποτελούσε εκτεταμένη ερμηνεία της έννοιας του αυτοφώρου αδικήματος,  έτσι ώστε οι δικαστές οι οποίοι είναι ύποπτοι ότι ανήκαν σε μια εγκληματική οργάνωση να στερούνται της δικαστικής προστασίας που παρέχεται από το τουρκικό δίκαιο στα μέλη του δικαστικού σώματος.

Το ΕΔΔΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5 § 1 της Σύμβασης λόγω της έλλειψη εύλογης υποψίας, κατά τον χρόνο της αρχικής προφυλάκισης του αιτούντος με αποτέλεσμα να παραβιαστεί το δικαίωμα του στην ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 5§1 και 3). Το Στρασβούργο διαπίστωσε επίσης ότι η απόφαση του Δικαστηρίου για προσωρινή κράτηση δεν περιείχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον προσφεύγοντα προσωπικά και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση δεν είχε παράσχει επαρκή πραγματική βάση για την προσωρινή κράτηση. Διαπιστώθηκε παραβίαση του άρθρου 5 § 1 (γ). Ακόμη ο προσφεύγων κρατείτο προσωρινά και  δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον δικαστή για περίπου ένα έτος και δύο μήνες, πολύ μεγαλύτερη περίοδο από εκείνη που θεωρείται ανεκτή από την ΕΣΔΑ. Το ΕΔΔΑ έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 § 4 (δικαίωμα ταχείας επανεξέτασης νομιμότητα της κράτησης) λόγω του χρονικού διαστήματος  κατά το οποίο ο προσφεύγων δεν είχε εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον δικαστή.

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου ΕΔΔΑ και echrcaselaw.com

Print Friendly, PDF & Email