Αυτοί είναι οι 22 νέοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς – Η Κατερίνα Λοΐζου εκπροσωπεί την Κύπρο

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ανακοίνωσε τους διορισμούς των νέων Ευρωπαίων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕPPO).

Πρόκειται για τους:

Frédéric Baab
Cătălin-Laurențiu Borcoman
Jaka Brezigar
Danilo Ceccarelli
Gatis Doniks
Yvonne Farrugia
Teodora Georgieva
Daniëlle Goudriaan
Petr Klement
Tomas Krušna
Tamara Laptoš
Κατερίνα Λοΐζου
Ingrid Maschl-Clausen
José Eduardo Moreira Alves d`Oliveira Guerra
Juraj Novocký
Andrés Ritter
Maria Concepción Sabadell Carnicero
Gabriel Seixas
Kristel Siitam-Nyiri
Harri Tiesmaa
Yves Van Den Berge
Δημήτριος Ζημιανίτης

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι εισαγγελείς θα εποπτεύουν έρευνες και διώξεις και θα αποτελούν το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μαζί με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα.

Δείτε αυτούσια την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου

Δείτε το ενημερωτικό γράφημα που ετοίμασε το Συμβούλιο

Διορίζονται για μη ανανεώσιμη εξαετή θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει τη θητεία για μέγιστο διάστημα τριών ετών μετά το πέρας της εξαετούς περιόδου. Στο πλαίσιο των μεταβατικών κανόνων για την πρώτη θητεία μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς από το ένα τρίτο των κρατών μελών, που καθορίζεται με κλήρωση, θα έχουν τριετή μη ανανεώσιμη θητεία. Αυτό ισχύει για τους εισαγγελείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί στα τέλη του 2020. Θα εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Κάθε κράτος μέλος πρότεινε τους υποψηφίους που είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος του κράτους μέλους, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε υψηλό εισαγγελικό ή δικαστικό αξίωμα στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, με σχετική πρακτική πείρα στα εθνικά νομικά συστήματα, στις έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Ακολούθως, η επιτροπή επιλογής συνέταξε τις αιτιολογημένες γνώμες και κατήρτισε την κατάταξη για καθέναν από τους προτεινόμενους υποψηφίους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Αφότου έλαβε τις αιτιολογημένες γνώμες, το Συμβούλιο επέλεξε και διόρισε έναν/μία υποψήφιο/α ως Ευρωπαίο/α εισαγγελέα για καθένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ αρμόδιο για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Το 2019 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διόρισαν τηνLaura Codruţa Kövesi ως την πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα.

Επί του παρόντος, 22 κράτη μέλη συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία).

Δελτίο Τύπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,