Υπουργός Υγείας: Η Κύπρος οφείλει να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ

Η Κύπρος οφείλει να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχεται για αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί τον θεματοφύλακα της τήρησης και της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοναδικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό εγχείρημα που βασίζεται στη συνεργασία κρατών.

Σε χαιρετισμό του, στην Ημερίδα με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις και Εθνικά Συστήματα Υγείας», ο κ. Ιωάννου είπε πως η κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, αποτελείται από ένα πλαίσιο κανόνων, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θέτουν όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση και τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Όπως πρόσθεσε το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είναι θεματοφύλακας της τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία, συμπληρώνοντας ότι η σημερινή ημερίδα έχει ως στόχο όχι μόνο να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά και να εμβαθύνει αναλύοντάς την, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,