Διαπραγματεύσεις ΕΕ – ΗΒ: Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μελλοντική σχέση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου τις θέσεις του για τη σύναψη μιας φιλόδοξης εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου και αναμένεται να υιοθετήσει ψήφισμα την επόμενη μέρα.

Με αφετηρία το προσχέδιο των οδηγιών της Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Michel Barnier στις 3 Φεβρουαρίου, το ψήφισμα θα αποτελέσει την αρχική συνεισφορά του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την εταιρική σχέση που θα πρέπει να συναφθεί λόγω του Brexit.

Οι διαπραγματευτικές οδηγίες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν το σκοπό, το πεδίο και τους επιμέρους στόχους των συνομιλιών. Θα πρέπει να εγκριθούν από τους εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο. Οποιαδήποτε τελική μελλοντική συμφωνία θα χρειαστεί την έγκριση του Κοινοβουλίου στο σύνολό της για να τεθεί σε ισχύ. Το Κοινοβούλιο θα συστήσει μια ομάδα εργασίας ειδικά για αυτό το σκοπό, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τις διαπραγματεύσεις (τις οποίες θα διαχειριστεί η Επιτροπή) και να συντονίσει τις ενέργειες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.

Το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει τις θέσεις του και να στηρίξει τις διαπραγματευτικές οδηγίες της Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει την εκκίνηση του πρώτου γύρου των συνομιλιών στις αρχές Μαρτίου.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,