Γενικό Δικαστήριο EE: Ακύρωσε απόφαση για μη έγκριση σχεδίου εξαγοράς εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στο Η.Β

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση T-399/16 CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, η Επιτροπή εξέδωσε, δυνάμει του κανονισμού, απόφαση περί μη εγκρίσεως του σχεδίου εξαγοράς της Telefónica UK από την Hutchison 3G UK, διότι έκρινε ότι η εν λόγω εξαγορά θα οδηγήσει στην εξαφάνιση ενός σημαντικού ανταγωνιστή από την αγορά της κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου και η μείωση των ανταγωνιστών από τέσσερις σε τρείς πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να επιφέρει αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται την προσφυγή της Telecoms UK Investments και ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής για τους πιο κάτω λόγους:

I – Τα αποτελέσματα της εξαγοράς επί των τιμών και επί της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές δεν αποδείχθηκαν κατά νόμο και με τον απαιτούμενο βαθμό απόδειξης.

II – Η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης επί των συμφωνιών για την κοινή χρήση δικτύων και υποδομών του κινητού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο συνιστούν σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

III – Τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης στην αγορά χονδρικής δεν εξετάστηκαν αρκούντως ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,