Τις λεπτομέρειες για το νέο μέσο στήριξης της φερεγγυότητας εταιρειών παρουσίασε η Κομισιόν

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για το νέο μέσο στήριξης της φερεγγυότητας, το οποίο αποτελεί κομμάτι του “Tαμείου Aνάκαμψης”, με την ονομασία Next Generation EU, έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν και παρουσίασε η Αντιπρόεδρος Μαγκρέτ Βέσταγκερ.

Η Κομισιόν υπολογίζει ότι η πραγματική οικονομία χρειάζεται αυτή τη στιγμή 720 δισ. ευρώ για ρευστότητα, αλλά οι πόροι  δεν είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου το μέσο υποστήριξης φερεγγυότητας, το οποίο βασίζεται στο υπάρχον Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), θα κινητοποιήσει ιδιωτικούς πόρους για να υποστηρίξει επειγόντως οικονομικά βιώσιμες ευρωπαϊκές εταιρείες στους τομείς, τις περιφέρειες και τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Το μέσο υποστήριξης φερεγγυότητας είναι προσωρινό και θα βοηθήσει εταιρείες που αλλιώς θα ήταν υγιείς. Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από το 2020 και θα έχει προϋπολογισμό 31 δισ.Ευρώ, με στόχο να ξεκλειδώσει 300 δισ. ευρώ. Θα λειτουργεί μέσω εγγύησης της ΕΕ που παρέχεται στον Όμιλο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η υποστήριξη φερεγγυότητας θα δημιουργήσει ένα ξεχωριστό παράθυρο στο πλαίσιο του EFSI για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα χρησιμοποιήσει αυτήν την εγγύηση για να παρέχει χρηματοδότηση απευθείας ή να επενδύει, να χρηματοδοτεί ή να εγγυάται κεφάλαια, SPVs, πλατφόρμες επενδύσεων ή εθνικές τράπεζες προώθησης. Αυτά τα ενδιάμεσα κεφάλαια ή οχήματα πρέπει να δημιουργούνται και να λειτουργούν στην ΕΕ. Το μέσο υποστήριξης φερεγγυότητας θα πρέπει κατά κύριο λόγο να διοχετεύει υποστήριξη φερεγγυότητας μέσω διαμεσολαβητών χρηματοπιστωτικών αγορών και μόνο σε μικρότερο βαθμό να διευκολύνει την άμεση υποστήριξη των εταιρειών από τον Όμιλο ΕΤΕπ.

Tο μέσο αυτό θα επικεντρωθεί επίσης στις προτεραιότητες της ΕΕ για τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και στη στήριξη διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων.Επιπλέον θα είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), με έμφαση στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία και όπου η εθνική υποστήριξη φερεγγυότητας είναι πιο περιορισμένη.

Για να εξασφαλιστεί περαιτέρω η προσθετικότητα – ότι η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί στον ίδιο βαθμό χωρίς υποστήριξη από το EFSI – το μέσο θα λάβει επίσης υπόψη την ανισότητα των αγορών μετοχών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κανονισμό του EFSI, δεν θα καθοριστούν γεωγραφικές ποσοστώσεις. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του EFSI θα καθορίσει τα όρια γεωγραφικής συγκέντρωσης για να διασφαλίσει ότι η κατανομή των επενδύσεων αντιστοιχεί σε αυτές τις αρχές.

Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, αυτά τα όρια μπορούν να ανανεωθούν με την πάροδο του χρόνου υπό το φως των μεταβαλλόμενων επιπτώσεων της πανδημίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα διασφαλίσει επίσης ότι η υποστήριξη από το μέσο δεν συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email