Καταδίκες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2019 το ακόλουθο νομικό πρόσωπο: 

Τον ομόρρυθμο συνεταιρισμό «J&P AND J&P(O) – VASILIKO OIL TANK JV», που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής κτηρίων και κατοικιών, σε συνολικό πρόστιμο €32.000, για παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμών (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων. Η παράβαση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της εταιρείας καθώς και εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας. Επίσης έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενούς του και άλλα πρόσωπα στην εργασία.

Δείτε τις παραβάσεις της νομοθεσίας.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2019 τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

-Την εταιρεία «ΠΙΤΤΑ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ Π.Φ. ΛΙΜΙΤΕΔ», που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ειδών αρτοποιίας (πίττες), σε συνολικό πρόστιμο €10.000, για τις παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα.

-Την εταιρεία «S. STYLIANOU & SON AUTO – CARE SERVICES LTD», που δραστηριοποιείται στoν τομέα της παραγωγής βιοαερίου, σε συνολικό πρόστιμο €6.600, για τις παραβάσεις, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενους της και άλλα πρόσωπα

-Την εταιρεία «ZOE’S FARM LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκτροφής χοίρων, σε συνολικό πρόστιμο €1.500, για τις κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενους της

-Την εταιρεία «AVANTAGE B&P CAFÉ LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, σε συνολικό πρόστιμο €1.000, παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα που δεν εργοδοτούνταν από αυτήν.

Δείτε αναλυτικά τις παραβάσεις κάθε εταιρείας.

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email