Η Βουλή έχει εγκρίνει 43 προϋπολογισμούς νομικών προσώπων

Η Βουλή έχει εγκρίνει σαράντα τρεις προϋπολογισμούς νομικών προσώπων έγκαιρα, αφού κατέστη δυνατή η έγκαιρη κατάθεση του συνόλου των προϋπολογισμών αυτών, με μικρές εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί αυτοί να λειτουργούν καθόλα νόμιμα στα πλαίσια των προϋπολογισμών τους, είπε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλλούρης.

Σε αναφορά του, για τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ο κ. Συλλούρης είπε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που ψηφίζει η Βουλή για την έγκριση των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. «Για τη θετική αυτή εξέλιξη, που προσδοκούμε να καθιερωθεί, οφείλουμε ευχαριστίες στην κυβέρνηση, στους βουλευτές μας και στο προσωπικό της Βουλής», είπε.

Καταληκτικά ανέφερε ότι με βάση το νέο Κανονισμό της Βουλής θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και Κανονισμοί εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσής τους στη Βουλή, για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των πολιτών για ένα δεκαήμερο από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email