Αναστολή της υποχρέωσης για καταβολή δόσεων και τόκων δανείων που παραχωρήθηκαν από Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων

Ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών έχει εκδώσει σήμερα, 2 Ιουνίου 2020, οδηγία με την οποία αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής δόσεων και τόκων για δάνεια που παραχωρήθηκαν από Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων σε μέλη τους.

Συγκεκριμένα προνοείται:

  1. Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων και τόκων για μέλη των Ταμείων:
  1. Στα οποία χορηγήθηκε δάνειο, σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών, πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας.
  2. Τα οποία έχουν υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση και είναι δικαιούχοι των ειδικών σχεδίων, άδειας και επιδομάτων, τα οποία έχει εκδώσει το Υπουργείο Εργασίας.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στο ποσό ή τους όρους χορήγησης του δανείου κατά την περίοδο αναστολής των δόσεων.

  1. Η αναστολή των δόσεων θα ισχύει για την περίοδο κατά την οποία παραμένουν σε ισχύ τα ειδικά σχέδια, άδειες και επιδόματα, τα οποία εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και των οποίων είναι δικαιούχος ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης.
  2. Με τη λήξη των ειδικών σχεδίων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων. Η περίοδος αποπληρωμής αυτομάτως επιμηκύνεται για περίοδο ίση με την περίοδο αναστολής των δόσεων που ίσχυε σε κάθε περίπτωση, χωρίς όμως να ξεπερνά την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του μέλους.
  3. Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ενταχθεί στο ειδικό σχέδιο, άδεια ή επίδομα το ενδιαφερόμενο μέλος ή η Χρηματοδοτούσα Επιχείρηση.
  4. Η υποχρέωση των Ταμείων για κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων εκθέσεων τους για το οικονομικό έτος 2019, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,