Αναλυτικά όλα τα Διατάγματα για τις χρώσεις τραπεζών

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για προστασία των καταναλωτών από πιθανές αυξημένες χρεώσεις τραπεζών, εκδόθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, Διατάγματα που προνοούν των καθορισμό εύλογων τελών για τις υπηρεσίες λογαριασμών με βασικά χαρακτηριστικά. Της έκδοσης των Διαταγμάτων προηγήθηκε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και διαβούλευση με το Σύνδεσμο Τραπεζών για την απαιτούμενη χρονική διάρκεια για τις αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στα συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαβάστε επίσης: Πλαφόν στις χρεώσεις τραπεζών για εναρμόνιση με τη νομοθεσία – Δείτε τι αλλάζει για την ανάληψη μετρητών

Τα Διατάγματα, τίθενται σε ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου 2020 και προνοούν τα ακόλουθα:

  • Τον καθορισμό ενός ανώτατου τέλους ύψους €36 σε ετήσια βάση σε ένα Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) ανά καταναλωτή χωρίς περιορισμό πράξεων για τις πλείστες των υπηρεσιών (άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο λογαριασμού καθώς και κατάθεση χρηματικών ποσών) καθώς και ένα ελάχιστο αριθμό πράξεων που ανέρχεται στις 100 το χρόνο για τις υπόλοιπες υπηρεσίες πληρωμών (άμεσες χρεώσεις, πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας κλπ) και οποίες αφορούν υπηρεσίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ποσά ανά συναλλαγή κάτω των €5.000. Έκαστος καταναλωτής/πελάτης θα μπορεί να καθορίσει ένα ΛΠΒΧ ανεξαρτήτου του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζεται. Ο ΛΠΒΧ θα μπορεί να είναι και κοινός λογαριασμός αλλά δεν μπορεί να είναι λογαριασμός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση.
  • Τη μηδενική χρέωση ως προς την ανάληψη χρημάτων από ATM εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτου Τράπεζας.
  • Τη μηδενική χρέωση για τον ελάχιστο αριθμό πράξεων για τις οποίες τα ΑΠΙ θα καταλογίζουν μόνο εύλογα τέλη σε όλους του Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Για την περίοδο από 02/11/2020 έως 31/12/2020, το τέλος και οι ελάχιστες πράξεις θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

  • Ανώτατο τέλος ύψους €6 ανά ΛΠΒΧ χωρίς περιορισμό πράξεων για τις πλείστες των υπηρεσιών, καθώς και,
  • ελάχιστο αριθμό πράξεων που ανέρχεται στις 17 για τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι όλοι οι πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020 επικοινωνήσουν με τα πιστωτικά τους ιδρύματα για τον καθορισμό του ΛΠΒΧ, έτσι ώστε να επωφεληθούν των προνοιών των Διαταγμάτων.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο/Διατάγματα

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,