Πλαφόν στις χρεώσεις τραπεζών για εναρμόνιση με τη νομοθεσία – Δείτε τι αλλάζει για την ανάληψη μετρητών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ενεργώντας εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμο του 2017, ενημερώνει το κοινό, ότι έχει εκπονήσει σχετική μελέτη στη βάση της οποίας έχει προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για καθορισμό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε τραπεζικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω Λογαριασμών Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά.

Η δέσμη μέτρων που πρότεινε η ΚΤΚ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

(i) τη θέσπιση ανώτατης χρέωσης (πλαφόν) ύψους €36 (Ευρώ) ανά ημερολογιακό έτος στις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται μέσω Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά, καθώς και

(ii) την επιβολή μηδενικών χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά μέσω Αυτόματων Ταμειολογικών Μηχανών (ΑΤΜ) στην Κύπρο και επιπρόσθετα σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΚΤΚ μέσω ανακοίνωσης, εκφράζει την ικανοποίηση της για το γεγονός ότι στο Διάταγμα που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετήθηκε πλήρως η δέσμη μέτρων που εισηγήθηκε η ΚΤΚ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,