Σχολικό εκφοβισμό και οπαδική βία συζήτησαν Πρόεδρος της Βουλής και Επίτροπος Προστασίας Παιδιού

Η Βουλή ψήφισε νόμο για πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού