Η Βουλή ψήφισε νόμο για πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα υπέρ της θεσμοθέτησης διαδικασίας πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού, ύστερα από πρόταση νόμου των βουλευτών Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Παύλου Μυλωνά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. Υπέρ ψήφισαν 36 βουλευτές.

Ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση από κάθε σχολείο Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας στην έναρξη του σχολικού έτους με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και την εκπόνηση σχεδίου δράσης από την πιο πάνω επιτροπή για τον καθορισμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεων εκάστου σχολείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας στη βάση εθνικού προτύπου.

Επίσης τη σύσταση από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής για πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.

Ακόμα εκπόνηση εθνικού προτύπου από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε συνεργασία με την Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου, στο οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα για την προστασία κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας από οποιασδήποτε μορφής ενδοσχολική βία.

Επίσης τη σύσταση από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Συντονιστικής Επιτροπής Ασφαλούς Σχολείου, η οποία θα είναι αρμόδια για την εποπτεία του συντονισμού και της παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης όλων των σχετικών δράσεων του υπουργείου.

Ακόμα σύσταση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας, η οποία θα παρέχει συμβουλευτική και επιστημονική καθοδήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τον καθορισμό της ενδεδειγμένης πολιτικής πρόληψης, παρέμβασης και γενικής αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,