Συμβούλιο της Επικρατείας Ελλάδας : Απορρίφθηκε το αίτημα υγειονομικών για «πάγωμα» του υποχρεωτικού εμβολιασμού

ΔΕΕ για μετρό Αθήνας: Να γίνονται δεκτές και άλλες προσφυγές πέραν όσων σχετίζονται με αρχή της ισότητας