Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διευθνούς Προστασίας-Διοικητικοί Λειτουργοί με Νομική Κατάρτιση