Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Νομικούς, για Αγορά Υπηρεσιών για την υποστήριξη της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Διδακτορικό «Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας