Συμμετοχή της ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη σε τηλεδιάσκεψη του ΣτΕ σε συνεργασία με το Γερμανικό Υπουργείο για Θέματα Οικογενειακής Πολιτικής και Γυναικών για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Συμμετοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε διαδικτυακή εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ψηφιακή εποχή