Συμμετοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε διαδικτυακή εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ψηφιακή εποχή

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα Έμιλυ Γιολίτη συμμετείχε χθες σε διαδικτυακή εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Γερμανική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Εθνικό Συμβούλιο Γερμανικών Γυναικείων Οργανώσεων, στο πλαίσιο της 65ης συνάντησης της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών.

Η εκδήλωση είχε ως θέμα το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ψηφιακή εποχή, τις ευκαιρίες και προκλήσεις που υπάρχουν, την προώθηση της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στο διαδίκτυο και την καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών.

Στην παρέμβασή της, η Υπουργός αναφέρθηκε στην ψήφιση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, νόμου για την καταπολέμηση του σεξισμού, τον Δεκέμβριο του 2020, προσθέτοντας ότι ο νόμος εναρμονίζεται πλήρως με τις εισηγήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού.  Η κα Γιολίτη ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, από την αρχή, στήριξε την πρωτοβουλία των μελών της Βουλής και συμμετείχε ενεργά και ουσιαστικά στη συζήτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για ολοκλήρωση και ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σημείωσε ακόμη ότι στον νόμο για τον σεξισμό, αφενός προστατεύονται τα θύματα που βιώνουν σεξισμό και άλλες μορφές βίας και αφετέρου ποινικοποιείται κάθε μορφή σεξισμού με ποινές που φτάνουν μέχρι τον ένα χρόνο φυλάκιση ή πρόστιμο 5 χιλιάδων ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί.  Εάν το αδίκημα προέρχεται από νομικό πρόσωπο, λόγω και της θέσεως ισχύος έναντι του θύματος, οι ποινές διευρύνονται, καθώς ο νόμος δίνει την εξουσία στο δικαστήριο να αποκλείσει, προσωρινά, το νομικό πρόσωπο  από οποιαδήποτε δημόσια παροχή ή ενίσχυση ή και να του απαγορεύσει, για καθορισμένο χρονικό διάστημα την άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας.

Η κα Γιολίτη αναφέρθηκε, επίσης, στις διάφορες και σημαντικές ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, οι οποίες προωθούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2019-2023, σημειώνοντας την πρόσφατη κατάθεση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, νομοσχεδίου που ενσωματώνει όλες τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.  Επίσης, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση γυναικών, μέσω προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και τη δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες γλώσσες (σημ. δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η δράση που αφορά στην έκδοση υλικού, αλλά βρίσκεται στις προτεραιότητες του Σχεδίου).

Σημείωσε δε ότι οι σημαντικές Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού μεταφράστηκαν με επιχορήγηση του  Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στην ελληνική γλώσσα και το κείμενο διανεμήθηκε σε όλα τα Υπουργεία της Δημοκρατίας, Μη Κυβερνητικές και Γυναικείες οργανώσεις και σε διάφορους φορείς της κοινωνίας.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,