Η Βουλή ψήφισε νόμο για ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου για τα διατηρητέα

H Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO καλεί σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την κατεδάφιση διατηρητέων

Επιστροφή μιας κυπριακής αρχαιότητας, η οποία είχε παράνομα εξαχθεί από την Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή του 1974