Σχέδιο δράσης για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και κανονισμό ανταλλαγής δεδομένων παρουσίασε η Κομισιόν

Προτάσεις για την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας στη Δεύτερη Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό

«O νόμος για τη συλλογική διαχείριση έχει ασάφειες, λάθη και νομοθετικά ατοπήματα» – Συνέντευξη Ειρήνης Σταματούδη

Πνευματική ιδιοκτησία και ελευθερία της έκφρασης : μια στενή σχέση “εξ αποστάσεως”

“Η γεύση δεν προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας”