Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας μέσω της πλατφόρμας ΗELP