Η πανδημία επέφερε κενά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέει ο Επίτροπος Εθελοντισμού